De Varkenshoederij

Bij de Varkenshoederij hoeden wij onze 'Kuusje' (varkens op z'n Limburgs) door het heuvellandschap.

In Mechelen (NL), Zuid-Limburg scharrelt de Kuusjekudde lekker buiten rond op onze weides, akker en bos. Zo groeien ze op in hun natuurlijke leefomgeving, waar ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en vreten van wat de natuur te bieden heeft. 

Dit alles proef je terug in het puur nature vlees dat zo ontstaat.

Kuusj is verkrijgbaar via onze Crowdfarming,

maar is ook te vinden in onze webshop en bij enkele restaurants in het Heuvelland.

.

Crowdfarming


Online slagerij


Over de Kuusje

Onze huidige 'rotte' bestaat uit zo'n 30 Kuusje. Een relatief klein aantal, waardoor aan iedere Kuusj genoeg aandacht kan worden besteed. We hebben een aantal zeugen, waarmee we de kleine Kuusjkes zelf groot brengen. Daarna scharrelen de Kuusje de hele tijd buiten in onze weides, akker en bos.

De Kuusje zijn zo instaat hun natuurlijke gedrag te vertonen. Ze wroeten in de grond opzoek naar zaden, insecten en wormen. 's-Zomers vreten ze van het gras op onze weides. In de herfst worden de Kuusje naar het akker gehoed om onkruid en overgebleven oogstresten op te ruimen. In de winter zijn de Kuusje in het bos te vinden.


Crowdfarming: Varkenshoeden anno 21ste eeuw

Vroeger, al in de Romeinse tijd, werden gedomesticeerde varkens gehouden door de mens. Ieder huishouden was in die tijd nog zelfvoorzienend en had dan ook zijn eigen varkens. Varkens die aangewezen waren op het voedsel in de vrije natuur. Aangezien het bestaan van prikkeldraad nog ontbrak en het onbegonne werk was om de hele dag op je varken te letten, werd er in ieder dorp een varkenshoeder aangesteld. De varkenshoeder trok 's-morgens vroeg, blazend op zijn toeter, langs de huizen om de varkens één voor één op te pikken. Vervolgens hoedde hij de hele rotte naar de gebieden waar, in die tijd van het jaar, voedsel te vinden was.

Anno 21ste eeuw verwachten wij niet dat er nog veel varkens naar buiten komen, wanneer we 's-morgens vroeg toeterend langs de huizen trekken. Daarom gaat het varkens hoeden er momenteel dan ook iets anders aan toe. Lees er meer over op de crowdfarmingpagina.


Hoeders van het Landschap

Denkend aan een varken komt al snel een beeld van een groot aantal dieren in een dichte stal met betonnen vloer naar voren . Van oudsher vervult het varken echter een grote rol van betekenis in de vrije natuur. Als alleseter ruimt het de natuur als het ware op. Van insecten en kadavers, tot eikels, twijgen, onkruiden en bladeren. Met hun sterke neus woelen ze de grond open. Hierdoor krijgen nieuwe plantensoorten de kans om op te bloeien.

Bij De Varkenshoederij gaan we de Kuusje weer inzetten om op een natuurlijke manier het landschap te onderhouden. Bijvoorbeeld door het inzetten van de Kuusje op akkerlanden om oogstresten en onkruiden op te ruimen.  En voor het vergroten van de biodiversiteit in de Zuid-Limburgse weides en bossen.

Zo gaan we vooruit naar vroeger